Журналы

  • Оборудование и технологии пищевых производств

    Публікації в збірці відповідають вимогам наказу № 1112 МОН України від 17.10.2012 р «Про опублікованих результатах дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидатів наук».


    Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13181-2065ПР від 25 07. 2007 р


    Статті в збірнику друкуються українською або англійською мовами.