Про журнал

Збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» заснований і видається Донецьким національним  університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з 1998 р.

Метою збірника є оприлюднення результатів наукових досліджень в області харчових технологій за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників, спрямоване на підвищення наукового рівня і сприяння обміну знаннями фахівців харчової галузі.

Основними завданнями збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв»  є:

- створення дискусійної платформи для аналізу та висвітлення останніх досягнень науки в області технологій, обладнання, процесів і апаратів харчових виробництв;

- здійснення наукової комунікації та активізація розвитку міжнародного співтовариства між науковцями і практичними фахівцями харчової галузі в інтересах їхньої професійної діяльності;

- розміщення  інформації про актуальні теоретичні і прикладні дослідження зі створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, а також із вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств;

- створення відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в харчовій галузі;

- сприяння розвитку наукової школи Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу ДонНУЕТ, а також розширення зв'язків з науковими та освітніми спільнотами;

- сприяння розміщенню публікацій результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, сучасних доробок молодих фахівців та талановитих студентів;

- забезпечення легкого, зручного та оперативного доступу до інформаційних матеріалів з харчових технологій.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями сучасних напрямків підвищення якості харчових продуктів; моделювання та оптимізації процесів розробки харчових продуктів і обладнання харчової промисловості; нових технологій продуктів харчування; розроблення прогресивного високоефективного обладнання харчової промисло­вості;  методів дослідження якості продуктів харчування; технологічних аспектів використання функціональних інгредієнтів; безпеки харчових продуктів;  удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.

Важливою частиною редакційної політики є публікація статей, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері харчових технологій України.

Періодичність видання - 2 рази на рік. Кінцеві терміни подання робіт 10 листопада і 10 квітня.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України, близького зарубіжжя та країн Західної Європи.