Редакційна колегія

Головний редактор — В. П. Хорольський
Заступник головного редактора — Р. П. Никифоров
Відповідальний редактор серії — Т. О. Ружинська
Відповідальний секретар серії — А. В. Слащева

 

Редакційна колегія серії:

Віннікова Л. Г., д-р техн. наук (Одеський національний університет харчових технологій); Гніцевич В. А., д-р техн. наук (Київський національний торговельно-економічний університет); Грин­ченко О. О., д-р техн. наук (Харківський державний університет харчування та торгівлі); Михайлов В. М., д-р техн. наук (Харківський державний університет харчування та торгівлі); Никифоров Р. П., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Омельченко О. В., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Пивоваров П. П., д-р техн. наук (Харківський державний університет харчування та торгівлі); Погребняк В. Г., д-р. техн. наук (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); Попова С. Ю., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Прісс О. П., д-р техн. наук (Таврійський державний агротехнологічний університет); Сла­щева А. В., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Сімакова О. О., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Хомич Г. П., д-р техн. наук (Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"); Хорольський В. П., д-р техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Юдіна Т. І., д-р техн. наук (Київський національний торговельно-економічний університет); Возняк Юрій, канд. фіз.-мат. наук (Центр молекулярних і макромолекулярних досліджень Польської Академії наук); Хамісабаді Джавад, канд. наук із промислового менеджменту (Факультет інженерії та менеджменту, Ісламський університет Азада, Тегеран, Іран).

Рецензенти

А. В. Возняк, В. А. Гніцевич, О. О. Гринченко, В. М. Михайлов, Р. П. Никифоров, О. В. Омельченко, А. В. Погребняк, С. Ю. Попова, О. О. Сімакова, П. П. Пивоваров, Г. П. Хомич, В. П. Хорольський, Т. І. Юдіна.