Редакційна колегія

 Головний редактор — В. П. Хорольський
Заступник головного редактора — Р. П. Никифоров
Відповідальний редактор серії — Д. В. Акіндєєв
Відповідальний секретар серії — А. В. Слащева

 

Редакційна колегія серії:

Віннікова Л. Г., д-р техн. наук (Одеський національний університет харчових технологій); Гейєр Г. В., канд. техн. наук, д-р техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Гніцевич В. А., д-р техн. наук (Державний торговельно-економічний університет); Грин­ченко О. О., д-р техн. наук (Державний біотехнологічний університет); Дейниченко Г. В., д-р техн. наук (Державний біотехнологічний університет); Золотухіна І. В., д-р техн. наук (Державний біотехнологічний університет); Михайлов В. М., д-р техн. наук (Державний біотехнологічний університет); Никифоров Р. П., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Омельченко О. В., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Пивоваров П. П., д-р техн. наук (Державний біотехнологічний університет); Покотило О. С., д-р біол. наук (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Погребняк В. Г., д-р техн. наук (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); Прісс О. П., д-р техн. наук (Таврійський державний агротехнологічний університет); Сла­щева А. В., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Сімакова О. О., канд. техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Стадник І. Я., д-р техн. наук (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Хомич Г. П., д-р техн. наук (Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"); Хорольський В. П., д-р техн. наук (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Юдіна Т. І., д-р техн. наук (Державний торговельно-економічний університет