ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСЬОВОГО РІЗАННЯ ПЛОДІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ПРИ ВІДОКРЕМЛЕННІ НАСІННИКА ВІД М’ЯКОТІ

  • Г. В. Дейниченко Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
  • Д. В. Горєлков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна)
  • В. М. Червоний Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна)
  • В. В. Перекрест Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
Ключові слова: перець солодкий, зусилля різання, характеристичне число, форма ріжучої крайки, модуль пружності, об’єм м’якоті, довжина ріжучої крайки

Анотація

Мета. Мета та завдання статті полягає у визначенні впливу структурно-механічних характеристик плодів перцю солодкого та геометрії зубців ножа на величину зусилля осьового різання під час їх очищення за допомогою розробленої методики та експериментальної установки.

Методи. В ході проведення досліджень було використано експериментальні методи досліджень з використанням контрольно-вимірювальної приладів, сучасні методи математичної статистики, стандартні методики дослідження харчової сировини.

Результати. Зазначено, що напрямок переробки плодоовочевої сировини, як суттєва складова харчової промисловості держави потребує впровадження інноваційних техніко-технологічних рішень, зокрема за рахунок конструювання нових зразків технологічного обладнання. Проаналізовано перспективи впровадження інноваційних розробок в галузі переробки плодоовочевої сировини. Окреслені проблемні питання впровадження інновацій та проблемні питання удосконалення процесів механічної обробки овочевої сировини. Розкриті актуальні завдання для дослідження процесу очищення перцю солодкого та основні процесні параметри. Представлені результати експериментальних досліджень процесу різання плодів перцю солодкого під час їх очищення. Під час проведення дослідження визначався вплив на зусилля різання таких геометричних характеристик плодів перцю солодкого, як характеристичне число Z, коефіцієнт форми плодів kф, товщина м’якоті b, на зусилля осьового різання Рріз конусоподібними ножами, а також визначався вплив характеру руху ножа та геометричної форми зубців ріжучої крайки на зусилля осьового прорізання. Окреслені основні напрямки подальших експериментальних досліджень процесу різання плодів перцю солодкого та подібних до нього плодів. Проведено оцінку якості очищення плодів перцю в залежності від форми ріжучої крайки. Отримані експериментальні дані процесу різання плодів перцю солодкого дозволили визначити основні процесні та конструктивні параметри для удосконалення конструкції машини для його очищення від насінника з подальшим видаленням насіння. 

Опубліковано
2023-09-04