АНАЛІЗ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗВІДХОДНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

  • Г. В. Дейниченко Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
  • В. В. Гузенко Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
  • Д. В. Дмитревський Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
  • Л. О. Цвіркун Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
  • В. В. Перекрест Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
Ключові слова: молоко, переробка, екологія, безвідходність, технологія

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз і характеристика екологічної складової організації безвідходної переробки молочної сировини в промислових умовах.

Методи. В статті застосовані загальноприйняті теоретичні та комбіновані методи інформаційного аналізу із використанням сучасних комп’ютерних програм. На базі власних розробок методами порівняльного та системного аналізу надано характеристику екологічної складової майбутнього підприємства. Для характеристики екологічної складової майбутнього підприємства з переробки молочної сировини проаналізовано інформаційні джерела за обраною тематикою: монографії, статті, енциклопедії, дисертації.

Результати. Представлені результати аналітичних досліджень характеристики екологічної складової молокопереробних підприємств з метою організації безвідходної переробки молочної сировини в промислових умовах безпечного для навколишнього середовища. Представлено схему потенційних напрямів переробки молочної сировини з урахуванням ресурсозбережних та безвідходних технологій промислового виробництва. Надано характеристики основних відходів, що утворюються під час переробки різноманітної молочної сировини, проведення технологічних процесів та виробництва готової продукції відповідно до екологічної безпеки щодо забруднення навколишнього середовища. Показані напрямки утилізації різноманітних відходів та повторного використання вторинної сировини різного характеру, що можуть утворюватися в результаті промислової безвідходної переробки молока та молочної сировини. Отримані результати можуть бути використані в подальшому формуванні теоретичних та експериментальних досліджень під час розробки плану організації підприємства з безвідходної переробки молочної сировини в умовах комплексного використання та безпечної утилізації промислових відходів.

Опубліковано
2023-09-04