ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЖУЧИХ ОРГАНІВ МАШИНИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СУБПРОДУКТІВ

  • В. С. Мироненко Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
Ключові слова: субпродукти, стравохід яловичий, шлунок яловичий, процес очищення, ріжуча крайка, зусилля різання

Анотація

Мета. Обґрунтування геометричних параметрів робочих ріжучих органів машини для очищення слизових субпродуктів на прикладі стравоходу яловичого.

Методи. В ході проведення досліджень було використано експериментальні методи досліджень з використанням контрольно-вимірювальної приладів, сучасні методи математичної статистики, стандартні методики дослідження харчової сировини.

Результати. Висвітлені основні запити м’ясної індустрії стосовно напрямків удосконалення етапів виробництва виробів з використанням окремих видів субпродуктів. Проаналізовано особливості застосування сучасного обладнання щодо можливості використання в процесі очищення стравоходу та шлунку, великої рогатої худоби та свиней. Виявлені основні технічні проблемні питання пов’язані з можливістю обробки стравоходу в шлямодробильних машинах та шлунку в відцентрових машинах. Запропоновані шляхи щодо усунення технічних недоліків існуючих апаратів та перспективи розробки нових зразків устаткування. На основі аналізу встановлено, що застосування шлямодробильних машин та відцентрових для очищення слизових субпродуктів не забезпечує необхідного результату. Проведено аналіз м’ясної сировини як предмету наукових досліджень, який показав, що незважаючи на різну геометричну форму, таких субпродуктів як шлунок та стравохід, доцільним і перспективним є розробка єдиного апарату для їх очищення, але зі змінними робочими органами. Визначені основні чинники, що впливають на ефективність реалізації процесу очищення слизових субпродуктів та перспективні напрямки розвитку його апаратурного оформлення. Запропоновано принципову схему та принцип роботи вузла для очищення слизових субпродуктів на прикладі стравоходу яловичого, його тривимірну модель та порядок роботи. Обґрунтовані пропозиції щодо геометричних параметрів ріжучої крайки ріжучого вузла, зокрема форми зубців ріжучої крайки, діаметру ріжучого вузла, конусності. Окреслені такі основні параметри експериментальних ріжучих крайок робочого ріжучого вузла машини для очищення субпродуктів як крок зубців, кут загострення, висота.

Опубліковано
2023-09-04