ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПІДСИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН АСУТП ПРОМИСЛОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

  • В. П. Хорольський Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
  • Ю. М. Коренець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
  • О. В. Омельченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
  • Ю. М. Петрушина Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна),
Ключові слова: працездатність, холодильні системи, аварійні ситуації і розпізнавання, експертна система, інтелектуальна автоматика, АСУТП промислових холодильників

Анотація

Мета. Метою статті є розробка методу підвищення працездатності холодильних систем промислових холодильників за рахунок завчасного розпізнавання аварійних ситуацій на основі інформації від нейромережевих систем, вбудованих в АСУТП промислових холодильників (ПРХ).

Методи. У статті використано методи розпізнавання аварійних ситуацій та аварій, що можуть виникати в процесі експлуатації холодильних систем промислових холодильників. З метою одержання наукових результатів введено поняття працездатності холодильних систем промислових холодильників, яку ототожнюють з інтелектуальною ситуаційною моделлю складного холодильного господарства  промислового холодильника, що виконує функції заморожування продукції та зберігає робочі параметри холодильної машини в межах, встановлених нормативною документацією. Проведено імітаційні дослідження виробничих та аварійних ситуацій на експериментальній установці, що дозволяє змоделювати поведінку оператора-технолога (ОПР) і експертної системи керування працездатністю холодильних машин. Для ідентифікації аварійних ситуацій застосовувались нейромережеві методи. При синтезі системи керування АСУТП промислового холодильника використовувались методи нейрокерування та класифікаційного керування.

Результати. Запропоновано нову структуру інтелектуальної системи узгодженого керування аміачними холодильними установками (холодильними машинами, холодопостачанням холодильних камер) і споживчими характеристиками продуктів заморожування, вихідними параметрами витрат електрики та викидів СО2, що дозволяє особі, яка приймає рішення, розпізнавати технологічні виробничі ситуації, аварійні ситуації та аварії. Удосконалено спосіб оптимізації параметрів технологічного процесу холодозабезпечення холодильних камер ПРХ в складі інтелектуальної системи керування холодильними машинами, що відрізняється від існуючих аналогів більшою швидкістю збіжності за рахунок застосування нейромережевих систем керування аміачними холодильними установками і системами заморожування продукції в холодильних камерах ПРХ. Розроблена технологія розподіленого моніторингу виробничих ситуацій  і аварійних ситуацій , яка дозволяє розробити підсистему розпізнавання аварійних ситуацій і аварій та апаратну реалізацію ІСКХМ в АСУТП промислового холодильника. Розроблена АСУТП  промислового холодильника з підсистемою розпізнавання аварійних ситуацій і аварій з вирішенням задач їх ідентифікації в режимі реального часу має наступні функціональні переваги: швидкодію алгоритмів розпізнавання аварійних ситуацій та захисту обладнання від аварій; можливість візуалізації аварійних ситуацій ОПР в реальному масштабі часу та надання рекомендації оперативному персоналу щодо прискорення їх подолання.

Опубліковано
2023-09-04